Financieel ruggensteuntje voor de zzp’er

Stel, je krijgt minder opdrachten of je kunt door ziekte even niet werken. Dan moet je als zelfstandige je wegvallen van inkomsten zelf opvangen. Gelukkig zijn er een aantal oplossingen om je in die situatie financieel te ondersteunen. We vermelden ze hieronder....