Belastingplan 2018 – internationaal

Heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen Belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maar hier wel werken, kunnen – als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden – diverse aftrekposten en heffingskortingen krijgen die ook een inwoner van Nederland krijgt. Die...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya