Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?

Als agrariër kunt u voor de WOZ-waardering voor grasvelden de cultuurgrondvrijstelling krijgen. Aan welke eisen moet u voldoen en hoe berekent u deze vrijstelling?   Vrijstelling cultuurgrond De Wet-WOZ kent een vrijstelling voor de ten behoeve van de land- of...