Tijdig plannen rustgewas

Heeft u bouwland op zand of löss? Dan bent u verplicht om uiterlijk in 2026 op ieder perceel een rustgewas te telen. Daarnaast gaat een eis gelden voor 2025-2027. Begin tijdig om een piek met rustgewassen te voorkomen.   Eis rustgewas 2023- 2027 én 2025-2027. Ook...