Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.   Jubelton volledig afgeschaft per 1...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya