Forse stijging pachtprijzen 2016

Onlangs zijn de prachtprijzen 2016 gepubliceerd. Voor veel gebieden is sprake van een (forse) stijging. Dit kan een extra uitgavenpost betekenen. Pachtprijzen De regionormen (voor pachtcontracten op of na 1 september 2007) en de veranderpercentages (voor...