Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM-regeling)

Vanaf 2 maart 2020 kunnen MKB bedrijven subsidie aanvragen voor het stimuleren en ontwikkelen in het MKB. Dit kunnen zij alleen, of in een samenwerking met andere MKB bedrijven aanvragen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) stelt €48 miljoen per...

Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert

Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. U moet dan wel nu in actie komen. U heeft nog een ruime week voor het indienen van de subsidieaanvraag. De deadline staat op...

Nieuwe aanvraagperiode subsidie beëindiging melkveehouderij

Melkveehouders die in 2017 de melkproductie willen beëindigen, kunnen van 8 tot en met 14 mei een verzoek tot deelname indienen voor de subsidie beëindiging melkveehouderij. Net als bij de eerste openstelling in februari kunt u subsidie krijgen als u uw gehele...

Fiscaal voordeel met MIA/Vamil/EIA

Onlangs zijn de Milieulijst 2017 en de Energielijst 2017 gepubliceerd. Investeert u in 2017 is bedrijfsmiddelen die op een van deze lijsten staan? Dan kunt u in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.   MIA/Vamil Investeert u in een milieuvriendelijk...

SDE+ subsidie 2017

Heeft u plannen dit jaar om te investeren in hernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of windenergie? Dan is voor u misschien aantrekkelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling SDE+. De randvoorwaarden voor de SDE+ subsidie 2017 zijn voor...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya