Eindejaarstips 2020 | Tips voor alle belastingplichtigen

1. Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2021 kunt u een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Het tarief van de eerste schijf, tot een...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya