Eind vorig jaar is de TVL-subsidie opengesteld voor het laatste kwartaal van 2020, deze regeling is in het laatste kwartaal ook voor agrarische bedrijven toegankelijk geworden. De TVL-subsidie is aan te vragen vóór 29 januari 17:00 uur.

Doordat de cijfers van het 4e kwartaal 2020 bij de meeste bedrijven inmiddels bekend zijn kan er een goede inschatting worden gemaakt of er een omzetverlies van 30% of meer is in deze periode. Als dit inderdaad het geval is dan kan het aanvragen van de TVL-subsidie een optie voor u zijn. Het niet aanvragen van deze subsidie is een gemiste kans, als u wel aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Het aanvragen van de TVL-subsidie kan relatief eenvoudig via de website van RVO waar u inlogt middels DigiD of e-herkenning niveau 1. U kunt de aanvraag zelf indienen bij RVO, wij kunnen u waar nodig ondersteunen bij de aanvraag en de benodigde informatie aanleveren.

 

Wie kan de TVL-subsidie aanvragen?

De TVL-subsidie is voor bijna alle ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, holdings, huishoudens, publiek gefinancierde scholen en (internationale) overheidsinstellingen.

Ondernemers moeten onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019.
  • De vaste lasten zijn minimaal € 3.000 in het 4e kwartaal van 2020, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit hoort.
  • Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer of een aparte oprit/opgang. Met uitzondering van horecaondernemingen en ambulante handel.

 

Horeca krijgt een eenmalige opslag

Verplicht gesloten horecagelegenheden krijgen voor TVL Q4 2020 eenmalig een opslag bovenop de TVL-subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Voor horecaondernemers die de TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag direct opgeteld bij het subsidiebedrag.

Bij twijfel over het voldoen aan de voorwaarden kunt u ook de adviestool raadplegen om aan de hand van het KvK nummer na te gaan of uw bedrijf in aanmerking komt voor de TVL-subsidie. De check kunt u doen via  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

 

Vragen?

Heeft u vragen over de TVL-regeling? Neem dan contact op met uw adviseur via tel. 088 2824000.