Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals de Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen (vanaf 1 januari). In sommige gemeenten is het TONK-loket al open, naar verwachting kan er vanaf half maart overal een aanvraag ingediend worden.

 

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen;
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen;
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Het is aan de gemeente om te controleren of iemand recht heeft op de TONK-regeling.

 

Bij de controle wordt gelet op de volgende punten:

  • vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden;
  • bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming;
  • gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan per gemeente verschillen;
  • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

 

Periode dat u TONK krijgt

U krijgt maximaal 6 maanden TONK tot en met juni 2021. Als u TONK op 1 april 2021 aanvraagt, kunt u ook nog TONK voor januari, februari en maart krijgen als dat nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen  echt nodig heeft.

 

Hoe aan te vragen?

De TONK-regeling kan aangevraagd worden via de website van de gemeente waar u woont. Bij sommige gemeentes is het TONK-loket op dit moment nog niet opengesteld, dit zal in de loop van deze maand gebeuren. Op de website van de gemeente kunt u ook een duidelijke beschrijving vinden van wat de gemeente precies van u nodig heeft. Deze gegevens kunnen per gemeente verschillen.