Vanaf 2017 moeten alle trekkers voorzien worden van een kentekenplaat. Daarnaast wordt per 20 mei 2018 een apk verplicht voor trekkers die harder kunnen rijden dan 40 kilometer 
per uur.

De komende jaren gaat het een en ander veranderen voor landbouwvoertuigen. Na de invoering van het T-rijbewijs volgen nu ook een verplichte kentekenplaat voor trekkers en komt er een apk-plicht. De Tweede Kamer buigt zich over het wetsvoorstel voor invoering van kentekenplaten van verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Doelstelling is dat de wet op 1 januari 2017 van kracht wordt.

Verhogen verkeersveiligheid

Belangrijkste reden voor de invoering van de kentekenplaten is het verhogen van de verkeersveiligheid. Daarnaast biedt het ook voordelen bij het traceren van gestolen voertuigen en geeft het een beter beeld van het aanwezige wagenpark in Nederland. Het feit alleen al dat de landbouwsector zelf inschatte dat er 250.000 voertuigen in aanmerking komen voor de verplichte kentekenplaten, terwijl de Rijksdienst voor het Wegverkeer constateert dat het om 430.000 trekkende voertuigen en 150.000 landbouwaanhangers gaat, geeft aan dat er weinig inzicht is in het machinepark.

Van de 580.000 voertuigen die gekentekend moeten worden, zijn 130.000 mobiele machines, zoals aardappelrooiers en kranen. Machines smaller dan 1,30 meter, bestemd voor bijvoorbeeld maaien en vegen en machines die maximaal 6 kilometer per uur kunnen rijden, zijn vrijgesteld van de kentekenplicht. Ook aanhangwagens met een maximummassa van meer dan 750 kilo en een constructiesnelheid van meer dan 25 kilometer per uur moeten een kentekenplaat krijgen.

Kosten invoering kentekenplaat

De totale kosten van de invoering van de kentekenplicht zijn incidenteel € 31 miljoen en € 826.950 per jaar. De nalevingskosten van de kentekenplicht voor de 580.000 voertuigen worden geschat op eenmalig € 14 miljoen en jaarlijks € 1,4 miljoen.

Het grootste zorgpunt van de agrarische sector zijn de kosten die de boer direct moet maken. Het gaat dan om de kosten aan de RDW voor de registratie en de tenaamstelling van het voertuig (eenmalig € 10,3 miljoen en jaarlijks € 600.000) en de kosten voor de aanschaf van de kentekenplaat (eenmalig € 9 miljoen en jaarlijks € 100.000). “Door de conversie over een langere periode te laten lopen, hebben de bedrijven de tijd om het kenteken aan te vragen op het moment dat het voor het bedrijf het beste uit komt”, schrijft Schultz.

De kosten zijn € 55 per voertuig en € 100 voor een nieuw voertuig.

Bron: boerderij