Uiterlijk voor 18 mei indienen

Voor bedrijven die gebruik willen maken van deze regeling is het belangrijk dat de aanvraag vóór deze datum (dus vóór 18 mei) is ingediend. Dit kan alleen nog maar met e-herkenning niveau 3 of met DigiD, afhankelijk van de rechtsvorm.

 

Voorwaarden TVL-regeling

De voorwaarden voor de TVL-regeling zijn vergelijkbaar met voorgaande openstellingen. Deze kunt u teruglezen op de site van RVO. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q1-2021.

De belangrijkste voorwaarden staan hieronder benoemd:

  • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers;
  • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%;
  • Het minimumbedrag van de berekende vaste lasten van een bedrijf wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal;
  • Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500;
  • Het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en € 400.000 voor niet-mkb bedrijven;
  • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd en verhoogd naar 21%, met een maximum van € 200.000;
  • Bedrijven binnen de reissector ontvangen een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen. Deze opslag van 3,4% komt bovenop de TVL-subsidie;
  • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie.