Bent u een Jonge landbouwer (tot en met 40 jaar) en wilt u op korte termijn investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, koematrassen of precisielandbouw? Dan kan het voordelig voor u zijn om gebruik te maken van de Jonge landbouwers subsidie. Van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 is de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen.

Er zijn 20 investeringscategorieën waarvoor u subsidie kunt krijgen, deze staan hieronder vermeld. Het subsidiepercentage is 30% van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum aan subsidiabele kosten, wel een maximumsubsidiebedrag van € 20.000. Het minimumsubsidiebedrag is €10.000.

Categorie Investeringscategorie Aantal punten
1 Zonnepanelen 6
2 Windmolen 4
3 Mestvergister (incl. mestverwerkingsinstallatie als extra meerkosten, levert geen extra score op) 6
4 Warmtekracht werkend op biomassa 6
5 Warmtekracht regulier, niet geschikt voor biomassa 4
6 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
7 Systemen voor precisielandbouw betreffende plaatsspecifieke bemesting, plaatsspecifieke gewasbescherming of plaatsspecifieke bewatering, incl. GPS/GIS-apparatuur 8
8 Mestscheidingsinstallaties (incl. mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 6
9 Machine voor niet-kerende grondbewerking 10
10 Machine voor spitten en zaaien tegelijk 10
11 GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden 7
12 Koematras, waterbed 6
13 Varkensvriendelijke vloeren 6
14 Openwatervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen 6
15 Pas cooling in stallen voor veehouderij 5
16 Warmtewisselaar in stallen voor veehouderij 6
17 Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondsteelt of bedekte teelt 8
18 Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt 9
19 Emissiearme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij (urine- en mestscheidende vloeren) 7
20 Biobed of biofilter 5

De toekenning  voor subsidie vindt, evenals vorige jaar, plaats op basis van het (gemiddeld) aantal punten voor de investering. Hoe meer punten hoe hoger de kans op subsidie.

Meer weten?

Onze agrarisch bedrijfsadviseurs geven u graag extra informatie over de verdere mogelijkheden of begeleiden het verdere subsidietraject voor u. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0227) 51 33 33 of (0251) 361 960. Of stuur een e-mail naar jolanda.de.jong@wea-nh.nl