Heeft u met de Gecombineerde opgave 2020 GLB-subsidie(s) aangevraagd? De uitbetaling van de bedrijfstoeslag vindt veelal in december plaats. Uw uitbetaling wordt gecorrigeerd met het eerder verleende voorschot.

 

Basis- en vergroeningspremie

Onlangs is de basispremie 2020 vastgesteld op € 259,73 per ha. De hoogte van de vergroeningspremie is € 111,96 per ha.

 

Toeslag Jonge landbouwers

De hoogte van de toeslag ‘Jonge landbouwers’ was op het moment van schrijven nog niet bekend. Deze toeslag zal waarschijnlijk hoger zijn dan vorig jaar. Voor veel aanvragers is in 2020 de ‘vijfjaartermijn’ immers afgelopen.

 

Budgetkorting

Dit jaar krijgt u te maken met een Europese budgetkorting van 2,906192%. Deze korting geldt alleen voor het bedrag boven de € 2.000.

 

Voorschot

Heeft u eerder dit jaar een voorschot uitbetaling ontvangen (€ 300 per betalingsrecht)? Dan wordt de uitbetaling hiermee uiteraard gecorrigeerd.

 

Uitbetaling veelal in december

RVO heeft aangegeven dat 95% van de aanvragers in december een beschikking over de uitbetaling van de basispremie ontvangen. Zo mogelijk wordt direct ook de vergroeningspremie en de Toeslag Jonge landbouwers meegenomen.

 

Let op!

Ontvangt u een beschikking bedrijfstoeslag? En komt u er niet helemaal uit omdat bijvoorbeeld een korting is toegepast? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000 of rechtstreeks per mail: advies@nuweasubisies.nl.