De uiterste meldingsdatum voor de overdracht van betalingsrechten is verplaatst van 31 maart naar 15 mei. Deze datum geldt voor kopers of huurders die de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar willen laten uitbetalen.

Houd er rekening mee dat een overdracht pas volledig is gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. Wordt  er na 15 mei een overdracht gemeld of door de tweede partij ondertekend, dan kan de koper of huurder pas in het volgende jaar uitbetaling aanvragen voor deze betalingsrechten.

Actieve landbouwer

Degene die de betalingsrechten koopt of huurt moet aan de voorwaarden voor ‘actieve landbouwer’ voldoen.

Meer weten?

Lees meer op de informatiepagina Betalingsrechten overdragen of neem contact op met WEA Agrarisch bedrijfsadvies. Dat kan via een van onze telefoonnummers (0251) 361 960 of (0227) 513 333.

Bron: rvo.nl