Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden:

‘De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als ‘de adviseur’ kan motiveren dat de klant door de coronacrisis in de betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt de adviseur een verklaring van een derde deskundige mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

  • sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan);
  • betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
  • de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost;
  • de onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.’

De Belastingdienst beoordeelt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling per geval en houdt tot die tijd de invordering aan. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug.