Per 1 juli 2024 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen van 2023. U bent verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de dagen nog wel te benutten.

Informeert u niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn, da behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn.

 

Schriftelijk waarschuwen

Als u uw werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de naderende vervaltermijn doet u er goed aan om dit alsnog te doen. Een extra herinnering kan geen kwaad. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kunt u achteraf bewijzen dat u hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan.

 

Let op!

U mag wettelijke vakantiedagen niet tussentijds uitbetalen of verrekenen met ziektedagen.