Bestaat uw topografisch perceel deels uit bouwland en deels uit grasland? Of neemt u gestratificeerde monsters en is uw perceel groter dan 20 ha? Dan heeft u voor de fosfaatdifferentiatie meer grondmonsters nodig door nieuwe regels.

 

Nieuwe regeling grondmonsters vanaf 2021

Vanaf 2021 geldt een nieuw protocol voor het bemonsteren van uw percelen. Een aantal zaken waren lang onduidelijk. Onlangs is duidelijk geworden, dat het gebruik van de grond en de grootte van het perceel invloed heeft op het aantal grondmonsters dat u moet laten nemen.

 

Grasland en bouwland binnen één topografisch perceel

De monsterdiepte voor grasland is in het nieuwe monsterprotocol 10 cm. Voor bouwland is dit 25 cm. Heeft u grasland én bouwland binnen één topografisch perceel? Dan moet u nu afzonderlijke grondmonsters laten nemen. Is uw perceel bijvoorbeeld 5 ha groot, waarvan 4 ha grasland en 1 ha bouwland? Dan heeft u nu twee grondmonsters nodig. Voorheen voldeed één monster.

 

Meerdere gestratificeerde grondmonsters per perceel

Voor gestratificeerde grondmonsters geldt, dat het oppervlakte per grondmonster nu maximaal 20 ha mag zijn. Heeft u bijvoorbeeld een topografisch perceel van 30 ha? Dan moet u minimaal 2 gestratificeerde grondmonsters laten nemen.

 

Let op bij combinatie van beide

Stel u heeft een perceel van 40 hectare, dat bestaat uit 30 ha bouwland en 10 ha grasland. En u wilt met de gestratificeerde methode uw perceel laten bemonsteren. Dan heeft u tenminste drie grondmonsters nodig: twee voor bouwland (oppervlakte is groter dan 20 ha) en één voor het grasland.

 

Moment van bemonsteren bepalend

Bovenstaande regels gelden op het moment van bemonsteren. Als u later van bouwland grasland maakt of omgekeerd, blijven uw grondmonsters geldig.

 

Peildatum fosfaatdifferentiatie is nog steeds 15 mei

Heeft u geen geldige grondmonsters meer? Dan moet u, voor de fosfaatdifferentiatie, uiterlijk 15 mei de nieuwe analyses binnen hebben.

 

Let op!

Laat u grondmonsters nemen? Neem de nieuwe regels in acht en zorg voor voldoende grondmonsters.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya