Welke uitrijverboden gelden ook alweer in de zomer en najaar?

Drijfmest, uitrijverbod vanaf

  • 01/08 op bouwland, tenzij uiterlijk 31/8 winterkoolzaad of een groenbemester wordt gezaaid of bloembollen worden geplant (najaar).
  • 01/09 algeheel verbod op gras- en bouwland.

Vaste mest, uitrijverbod vanaf

  • 01/09 op zand- en lössgrond behalve op bouwland vóór aanplant bomen.
  • 16/09 op grasland, klei- en veengrond.