Op zand- en lössgrond bent u verplicht om in de jaren 2023 t/m 2026 tenminste één jaar een rustgewas te telen. Dit mag u ook invullen met een vroeg ingezaaid vanggewas. U kunt dit mogelijk dit jaar nog toepassen.

 

Verplichting vanuit 7e Actieprogramma (7e AP) en GLB

De verplichting om op ieder perceel een rustgewas te telen op zand- en lössgrond komt vanuit het 7e AP. Echter dit is ook opgenomen in de basisvoorwaarden voor het GLB (GLMC 7: Gewasrotatie op bouwland).

 

Lijst met rustgewassen, ook vroege teelt vanggewas

In de regelgeving is een lijst met toegestane rustgewassen opgenomen. Op deze lijst staat ook een ‘korte teelt gevolgd door een vroeg ingezaaid onbemest vanggewas’.

 

Voorwaarden vanggewas

Wilt u een vanggewas als rustgewas inzetten? Dan geldt dat u:

  • Het vanggewas uiterlijk 1 september inzaait.
  • Het vanggewas pas vernietigt vanaf 1 februari.
  • Het vanggewas niet bemest.

 

Let op!

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe u kunt melden dat u een vanggewas inzet als rustgewas. Speelt dit bij u? Geef dit dan aan ons door, zodat we dit ‘melden’ voor u in de gaten kunnen houden.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya