U kunt op drie manieren aan de eisen van een vanggewas telen voldoen:

  1. vanggewas als onderzaai;
  2. vanggewas direct na de oogst;
  3. vanggewas als hoofdteelt.

De gewassen moeten in ieder geval t/m 31 januari 2024 blijven staan.

In de onderstaande tabel ziet u welk gewas u wanneer moet zaaien als u snijmaïs op zand- of lössgrond hebt geteeld.

U teelt een vanggewas: door onderzaai direct na de oogst als hoofdteelt
Wanneer uiterlijk zaaien? 1 oktober (geen uiterste oogstdatum) 1 oktober 31 oktober
Welk gewas zaaien? Bladkool Bladkool Spelt
Bladrammenas Bladrammenas Triticale
Gras Gras Winterrogge
Japanse haver Japanse haver Wintertawe
Triticale Triticale Wintergerst
Winterrogge Winterrogge
Wintertarwe Wintertarwe
Wintergerst Wintergerst

 

Vanggewas na snijmaïs

In de onderstaande tabel ziet u de kortingen op de stikstofgebruiksnorm van iedere hectare te laat gezaaide vanggewas op zand- en/of lössgrond.

Inzaaidatum Korting op stikstofgebruiksnorm
2 oktober t/m 14 oktober 5 kg N/ha
15 oktober t/m 31 oktober 10 kg N/ha
Vanaf 1 november 20 kg N/ha
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya