Per 1 mei 2016 komt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) definitief te vervallen. Voortaan kan er gewerkt worden met vooraf door de belastingdienst goedgekeurde model- en voorbeeldovereenkomsten, te vinden op de site van de belastingdienst. Wordt daadwerkelijk gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever vooraf de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Eigen modelovereenkomst

Men mag ook werken met een eigen niet door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Een opdrachtgever heeft dan alleen geen vrijwaring. Hij zal zelf moeten bepalen of er geen dienstbetrekking in het spel is, anders moeten er loonheffingen worden inhouden en afgedragen over de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

Wilt u geen gebruik maken van een model- of voorbeeldovereenkomst, maar wel de zekerheid vooraf hebben, dan kunt u ook een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. De nu uitgebrachte Handreiking DBA bevat de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten.

Vier stappen van beoordeling

Aan de hand van de volgende vier ‘stappen’ in de Handreiking beoordeelt de belastingdienst of de voorgelegde overeenkomst de elementen vertoont van een arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft de overeenkomst namelijk gevolgen voor de loonheffingen:

  • stap 1: beoordelen gezagsverhouding;
  • stap 2: beoordelen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid;
  • stap 3: beoordelen verplichting om loon te betalen;
  • stap 4: fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling.

Eind maart / begin april zullen alle VAR-houders een brief ontvangen van de Belastingdienst over de invoering DBA.

Gewenningsperiode

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een gewenningsperiode. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de werkwijze zoals opgenomen in een model- of voorbeeldovereenkomst. Tot 1 mei 2017 hebben beiden een inspanningsverplichting om de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.

Meer weten?

Indien u interesse heeft in de verzorging van de overeenkomsten voor uw situatie, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij zullen er dan voor zorgen dat u voor 1 mei 2016 aan de nieuwe regelgeving voldoet. U kunt bellen naar WEA Personeel via telefoonnummer (0251) 361 960. Mailen kan ook: salaris@wea-nh.nl.