Het is noodzakelijk om ‘Mijn percelen’ bij te werken voordat u de GO invult. Landschapselementen worden als aparte ‘percelen’ toegevoegd. Dit geldt ook voor bufferstroken als u deze apart intekent.

 

Aanpassen aan BGT-grenzen

Diverse bedrijven hebben de gewaspercelen nog niet aangepast op de BGT-grenzen die RVO hanteert. Speelt dit ook bij u? Dan is het verstandig eerst uw gewaspercelen te controleren en zo nodig aan te passen.

 

Eerst ‘oude’ randen en elementen verwijderen

Moet u perceelsgrenzen aanpassen? Dan sluiten eerder ingevoerde randen en landschapselementen waarschijnlijk niet netjes aan de nieuwe grenzen. Is dat geval, dan is het advies om deze randen/elementen eerst te verwijderen, vervolgens de perceelsgrenzen aan te passen en daarna weer toe te voegen.

 

Unieke en herkenbare naamgeving percelen

Voordat u landschapselementen (incl. sloten) toevoegt, is het verstandig om ieder perceel een unieke naam te geven. De elementen die u daarna  toevoegt krijgen dan dezelfde naam. Ons advies is om een ‘tekst’ aan de naam toe te voegen voor de ‘herkenbaarheid’ van het element.

 

Overnemen landschapselementen en afknippen sloten

U kunt landschapselementen toevoegen via de nieuwe knop onder het menu ‘Toevoegen’: ‘Overname landschapselementen’. Voegt u een sloot toe? En heeft u alleen de helft van de sloot in beheer? Dan kunt u de sloot ‘Afknippen op de kadastrale grens’ of  ‘Splitsen op de middenlijn’.

Intekenen bufferstrook vanuit kaartlaag

Wilt u een bufferstrook apart intekenen? Dan kunt u kiezen voor ‘Bewerken perceel’ en daarna ‘Overnemen bufferstrook’.

 

Vaak intekenen rand overzichtelijker

Heeft u percelen met diverse dammen in de sloot? Dat heeft u te maken met meerdere afzonderlijke bufferstroken. Als u deze intekent krijgt u ‘veel’ extra percelen. U kunt er ook voor kiezen om een rand, met de juiste breedte, in te tekenen. Dit intekenen van de rand  is sowieso aan de orde als u de rand wil inzaaien of als de intekening van RVO volgens u niet klopt.

 

Meer weten?

Bij het intekenen van sloten en bufferstroken spelen diverse zaken. Raadpleeg uw adviseur als u hier vagen over heeft. Neem contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.