Bij de Belastingdienst kan bijzonder uitstel van betaling worden gevraagd. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Wij kunnen dat voor u verzorgen met het Formulier ‘Verzoek om betalingsregeling en uitstel van betaling en/of premie’. Hierin vragen wij namens u om uitstel van betaling en leggen in overleg met u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. En een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

 

Wanneer kan er uitstel aangevraagd worden?

Nadat u aangifte hebt gedaan (voor de loonbelasting en de omzetbelasting) of een aanslag hebt ontvangen (voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting).

 

De Belastingdienst vraagt ook om een verklaring van een derde deskundige

Hiervoor wordt een termijn van vier weken gehanteerd. We hoeven deze verklaring dus níet tegelijkertijd met uw verzoek om uitstel van betaling op te sturen.

 

Wat is een derde deskundige?

Dat is uw eigen accountant of fiscaal dienstverlener, een externe consultant of financier of uw brancheorganisatie.

 

Bent u een rechtspersoon (nv of bv)?

Dan moet u ook een formulier ‘Melding betalingsonmacht bij betalingen en premies’ indienen. Dit kan met hiervoor genoemd formulier of door een brief te maken en deze als bijlage mee te sturen met het verzoek om uitstel.

 

Actie?

Bellen of mailen naar uw relatiebeheerder is voldoende om dit proces in gang te zetten. Omdat wij ons goed kunnen voorstellen dat u momenteel wel andere zaken aan uw hoofd heeft.