In het kader van de stikstofproblematiek is het van belang dat u nagaat of uw bestaande situatie aansluit bij uw ‘vergunde’ situatie. Ook bij het verlenen van een natuurvergunning wordt de stikstofdepositie van de te vergunnen situatie vergeleken met uw ‘vergunde’ situatie. Wat is de ‘vergunde’ situatie?

 

Wat niet?

Uw Milieuvergunning of melding Activiteitenbesluit wordt in dit kader niet als ‘vergunde’ situatie gezien. Dit geldt ook voor uw bouwvergunning.

 

‘Vergunde’ situatie

De ‘vergunde’ situatie (referentie) gaat over het aantal dieren dat u mag houden met het bijbehorende stalsysteem. Op basis hiervan kan berekend worden wat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is.

 

Onherroepelijke natuurvergunning

Heeft u een onherroepelijke natuurvergunning? Dan bepaalt deze natuurvergunning uw referentie.

 

Aanwijsdatum Natura 2000-gebieden

Heeft u geen onherroepelijke natuurvergunning? Dan moet u uw referentie bepalen op basis van het aantal dieren (incl. stalsysteem) dat u mocht houden op de datum dat de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Hierbij gelden de volgende data:

  • 7 december 2004 voor Habitatgebieden.
  • 10 juni 1994 voor Vogelrichtlijngebieden.

De datum kan op een later moment liggen, als het betreffende Natura 2000-gebied later is aangewezen.

 

Let op!

Bepaal samen met uw adviseur of uw ‘vergunde’ situatie overeenkomt met de bestaande situatie. Op basis hiervan kunt u bepalen of u in de (nabije) toekomst actie moet ondernemen. Op het moment is het niet mogelijk om een nieuwe natuurvergunning aan te vragen. Hiervoor moet eerst de mestwetgeving worden aangepast.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya