Bent u zzp’er of zet u juist zzp’ers in in uw bedrijf? Dan gaat er in 2016 het één en ander veranderen! Ook opdrachtgevers die incidenteel zelfstandige beroepsuitoefenaars inzetten moeten rekening houden met veranderingen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het inhuren van een muziekband voor een avond in uw café of een waarnemend huisarts inzetten in uw praktijk als u op vakantie bent.

Contractuele relatie of dienstbetrekking?

Een opdrachtgever en opdrachtnemer hebben een contractuele relatie, waarbij een dienstbetrekking veelal niet wenselijk is. Zonder VAR, de Verklaring Arbeidsrelatie, kan de Belastingdienst op basis van de huidige wetgeving de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer aanmerken als dienstbetrekking. De opdrachtgever kwalificeert dan als werkgever en is verplicht loonheffing in te houden over de vergoeding die wordt betaald voor de overeengekomen opdracht.

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt definitief per 1 mei 2016

Er is afgelopen dinsdag gestemd in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de VAR. Er is definitief besloten de VAR te laten verdwijnen per 1 mei 2016. In de tussentijd geldt een overgangsregeling. Dat betekent dat een VAR-verklaring voor 2014 of 2015 geldig blijft tot 1 mei 2016, mits het werk onveranderd is en onder dezelfde omstandigheden wordt uitgevoerd. Verandert het werk, of veranderen de omstandigheden en de voorwaarden waaronder het werk wordt uitgevoerd, dan zal er een nieuwe VAR-verklaring moeten worden aangevraagd voor de werkzaamheden tot en met april 2016.

Voor elke opdracht een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst!

Vanaf 1 mei 2016 geldt de nieuwe regelgeving en moet voor elke opdracht een overeenkomst opgemaakt worden. Uit deze overeenkomst moet blijken dat geen sprake is van een dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Een dergelijke overeenkomst moet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen, zodat een opdrachtgever niet verplicht is loonheffing in te houden over de vergoeding.

Indien u wijzigingen maakt in een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, bestaat de mogelijkheid dat de overeenkomst niet langer aan de eisen voldoet. De Belastingdienst kan dan met terugwerkende kracht tot 5 jaar naheffing loonbelasting opleggen, vaak vermeerderd met boetes en belastingrente. Het is daarom van belang met kennis van zaken de overeenkomsten op te stellen om ongewenste kosten te voorkomen. Wij hebben de specialistische kennis in huis om dit voor u te verzorgen. We zullen, indien uw situatie het toelaat, een algemene overeenkomst voor u opstellen, zodat u die bij meerdere opdrachtgevers of -nemers kunt gebruiken.

Meer weten?

Indien u interesse heeft in de verzorging van de overeenkomsten voor uw specifieke situatie, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij zullen er dan voor zorgen dat u voor 1 mei 2016 aan de nieuwe regelgeving voldoet. Bel naar een van onze telefoonnummers: (0251) 361 960 of (0227) 513 333.