De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021. De NOW 3.0 wordt echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de eisen wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd. De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen.

 

Vaste opslag van 40%

Boven op de loonsom blijft een opslag op de loonkosten voor werkgeverslasten, voor onder andere vakantiegeld en pensioen, van 40% van kracht.

 

NOW 3.0: oktober tot en met december 2020

In de eerste periode, van oktober tot en met december 2020, is nog steeds vereist dat de omzetdaling minstens 20% bedraagt. De maximale vergoeding van de NOW 3.0 bedraagt 80% van de loonkosten bij 100% omzetverlies, in plaats van 90% onder de NOW 1.0 en 2.0.

 

NOW 3.0: januari tot en met maart 2021

In de tweede periode, van januari tot en met maart 2021, dient de omzetdaling ten minste 30% te bedragen. De tegemoetkoming bedraagt in die periode maximaal 70% bij 100% omzetverlies.

 

NOW 3.0: april tot en met juni 2021

In de derde periode, van april tot en met juni 2021, dient de omzetdaling ten minste 40% te zijn en bedraagt de tegemoetkoming nog maar 60% bij 100% omzetverlies.

 

Samengevat:

NOW 3.0 Minimaal omzetverlies Maximale compensatie
Oktober t/m december 2020 20% 80%
Januari t/m maart 2021 30% 70%
April t/m juni 2021 40% 60%

 

Beperkte loondaling zonder gevolgen

Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden.

 

Ontslagboete vervallen

Ondernemers krijgen geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel het geval. In de NOW 2.0 krijgt een ondernemer een boete als hij twintig of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt met de vakbond of een ander vertegenwoordigend orgaan.

 

Maximumloon voor de NOW 3.0

Het maximumloon dat voor de tegemoetkoming volgens de NOW 1.0 en 2.0 in aanmerking wordt genomen, bedraagt twee keer het maximumdagloon, ofwel € 9.538 (2020) per maand. Dit maximum geldt ook in de eerste twee periodes van de NOW 3.0, dus voor de periode oktober 2020 tot en met december 2020 en de periode januari tot en met maart 2021. In de derde periode van de NOW 3.0, de periode april tot en met juni 2021, bedraagt het maximum van de tegemoetkoming nog maar één keer het maximale dagloon (ongeveer € 4.769).

 

Aanvragen NOW 3.0 in november

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten starten. Dan kan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020 de aanvraag worden ingediend. De aanvraagmogelijkheid staat los van eerdere aanvragen voor de NOW 1.0 en of de NOW 2.0. Ook de NOW 3.0 kan via het UWV worden aangevraagd.

 

Let op!

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya