Sinds juli 2015 moeten werkgevers medewerkers in staat stellen om opleidingen en cursussen te volgen die nodig zijn om hun functie uit te oefenen. Daar komt nu bij dat de opleidingen die de werkgever oplegt, voor rekening komen van de werkgever. Het gaat hierbij om alle kosten, dus ook om de reiskosten, kosten van boeken en studiemateriaal en examengelden. Daarnaast mag de werknemer niet meer worden gevraagd om de opleiding in eigen tijd te doen, dit valt voortaan onder werktijd.

 

Eerdere studiekostenbedingen vervallen

Door deze nieuwe regels vervallen studiekostenbedingen, ook die eerder zijn afgesproken. Dat zijn afspraken over terugbetaling als de werknemer binnen een bepaald termijn na het behalen van de opleiding weggaat of over te behalen resultaten.

Mogen studiekostenbedingen dan helemaal niet meer? Jawel, voor alle studies die niet verplicht zijn opgelegd vanuit de werkgever, cao of de wet. Ook beroepsopleidingen vallen erbuiten.