De aankomende regels maken onderscheid tussen een voorspelbaar en een onvoorspelbaar werkpatroon. Doordat de term ‘onvoorspelbaar werkpatroon’ nieuw is, is nog niet helemaal duidelijk wat daaronder wordt verstaan. Wel is duidelijk dat oproepkrachten er in ieder geval onder vallen, maar niet wisselende roosters of diensten, zoals in de zorg.

Het onderscheid is vanaf 1 augustus wel van belang, omdat in onvoorspelbare arbeidscontracten – zoals die van oproepkrachten – een referentieperiode moet worden opgenomen. Dat zijn afspraken over dagen en uren waarin de werknemer kan worden opgeroepen. Denk bijvoorbeeld aan referentiedagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. Een oproep om buiten deze uren te werken, mag een medewerker weigeren. Ook moet de oproepkracht vier dagen van te voren worden gevraagd, anders mag hij/zij ook weigeren.