Vanaf 2018 moet het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ingaan. In dit Actieprogramma staan maatregelen die genomen moeten worden om in de toekomst aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam aangegeven welke maatregelen aan ‘Brussel’ worden voorgelegd. Eén van de maatregelen die genoemd is, is een aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen. Let op: ‘Brussel’ moet nog instemmen! Ook de exacte invulling is nog niet bekend.

 

Verruiming en aanscherping

De voorgenomen aanpassing van de fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van uw grond. Heeft u gronden met een lage of neutrale fosfaattoestand dan krijgt u wellicht een hogere norm. Is de fosfaattoestand ‘hoog’ dan wordt de fosfaatnorm volgens het plan verder aangescherpt.

 

Inzet bodemverbeteraar

Heeft u bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’? Dan kunt u de verlaging van de fosfaatgebruiksnorm vanaf volgend jaar misschien gedeeltelijk compenseren met de inzet van bodemverbeteraars met een hoog organische stofgehalte. Hoe dit exact gaat werken, is nog niet bekend.

 

Meerdere fosfaatklassen

U krijgt straks te maken met een verfijning van de huidige drie fosfaatklassen. De nieuwe fosfaatklassen en bijbehorende fosfaatnormen zullen dan beter aansluiten bij de fosfaattoestand van uw grond.

 

Andere indicatoren fosfaattoestand

Ook zijn verbeteringen voor het bepalen van de fosfaattoestand aangekondigd. Mogelijk gaat het P-PAE-getal hierin een rol spelen.

 

Grondbemonstering van belang

Wilt u gebruikmaken van de hogere fosfaatgebruiksnormen en van de verruiming hiervan? Dan moet u, met geldige grondmonsters, de fosfaattoestand van uw grond aantonen. Zonder grondmonsters valt u automatisch in de fosfaatklasse ‘hoog’ en krijgt u wellicht te maken met een extra aanscherping.

 

Let op!

Houd de ontwikkelingen t.a.v. de fosfaatnormen in de gaten. Heeft of verwacht u een gunstige fosfaattoestand van uw grond? Toon dit dan aan met geldige grondmonsters!

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA-bedrijfsadviseur Niek Homan via een van onze telefoonnummers: (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur een mail naar: be-afdeling@wea-nh.nl.