U kunt uw bedrijf, als u aan de voorwaarden voldoet, al enige tijd aanmelden voor de opkoopregeling Lbv of Lbv-plus. De doelstellingen en bepaalde voorwaarden zijn voor beide regelingen gelijk. Er zijn echter ook verschillen.

 

Verschillen tussen opkoopregelingen

De belangrijkste verschillen tussen Lbv en Lbv-plus staan vermeld in tabel 1. Daarnaast is de subsidieregeling Lbv-plus alleen voor piekbelasters.

Tabel 1. Verschillen opkoopregelingen Lbv en Lbv-plus

Onderdeel Lbv Lbv-plus
Aanvraagperiode T/m 1 december 2023 T/m 5 april 2024
Diersoorten Varkens, melkvee, kippen en kalkoenen Varkens, melkvee, kippen, kalkoenen en vleeskalveren
Drempelwaarde stikstofdepositie Overschrijding tenminste één drempelwaarde van een N2000-gebied Totaal 2.500 mol
Subsidie voor –    Waardeverlies productiecapaciteit

–    Productierechten

–   Waardeverlies productiecapaciteit

–   Productierechten

–   Sloopkosten

Subsidie Waardeverlies productiecapaciteit 100% van gecorrigeerde vervangingswaarde 120% van gecorrigeerde vervangingswaarde
Toekennen subsidie Op basis van kostenefficiëntie Volgorde binnenkomst
Beslissing op aanvraag Uiterlijk 1 juni 2024 Binnen 16 weken na aanvraag

 

Meer weten?

Het beëindigen van uw bedrijf is een complex en ingrijpend proces. Overweegt u deelname aan een opkoopregeling? Of wilt u meer informatie hierover?

Neem dan contact op met uw een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.