Enkele Europese regels ten aanzien van de invulling van de vergroening zijn versoepeld. Dit is ook voor u van toepassing als u EA-vanggewassen teelt. De versoepelingen gaan pas vanaf 2018 in. Dit jaar gelden de huidige regels.

 

Huidige regels

Bij de teelt van EA-vanggewassen moet u o.a. rekening houden met de volgende voorwaarden (Algemene lijst). Het vanggewas:

  • moet bestaan uit een mengsel van toegestane gewassen;
  • moet uiterlijk 30 september worden ingezaaid;
  • moet minimaal 10 weken worden geteeld, behalve na de teelt van vlas en hennep. De 10 wekentermijn begint op de zaaidatum. Als de melddatum na de zaaidatum ligt, dan geldt de melddatum;
  • mag pas na de 10 weken worden begraasd/gemaaid, geklepeld of ondergewerkt.

Daarnaast gelden regels t.a.v. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Versoepelingen

De aangekondigde versoepelingen voor EA-vanggewassen zijn:

  • uiterlijke inzaaidatum wordt verplaatst naar 15 oktober;
  • de minimale teeltperiode kan 8 weken worden. Het is de vraag of Nederland dit ook doorvoert. De kans is groot van niet.

Het blijft verplicht om een mengsel van vanggewassen te telen.

Let op! Teelt u voor de vergroening EA-vanggewassen? Dan moet u dit jaar nog aan de huidige regels voldoen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA-bedrijfsadviseur Mariska van der Veldt via een van onze telefoonnummers: (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur een mail naar: be-afdeling@wea-nh.nl.