Net als de afgelopen jaar (elk jaar moet dit opnieuw) zijn wij zo vrij geweest om voor onze klanten een VIA-machtiging bij de belastingdienst (voor belastingjaar 2019) aan te vragen. Heeft u deze ontvangen? Dan vragen wij u om deze – liefst zo spoedig mogelijk – bij ons aan te leveren. Dit om de activeringstermijn niet te laten verlopen.

 

Wat is een VIA?

VIA staat voor ‘vooraf ingevulde aangifte’, Wij gebruiken deze – door de belastingdienst aangeleverde gegevens – om te controleren of we alle stukken voor de aangifte hebben ontvangen én om te controleren of de aangifte volledig is ingevuld.

 

Waarom een VIA-machtiging?

Wij krijgen de vooringevulde aangiftegegevens alléén van de belastingdienst als u ons daarvoor machtigt. Wij hebben deze machtiging aangevraagd bij de belastingdienst, maar deze dient nog wel te worden geactiveerd. De activeringscode stuurt de belastingdienst u per brief persoonlijk toe.

 

Hoe herkent u de machtiging?

Bovenin staat: Formulier machtiging intermediair goedkeuren. Daarna volgt een korte uitleg en het adres van ons kantoor in Uitgeest. Halverwege het formulier staat vervolgens:

Uw RSN/fiscaal nummer/BSN
Activeringscode (bijv. ABC- 875-F1C)
Activeren vóór (datum)

 

Hoe levert u de VIA-machtiging bij ons aan?

Maak een scan of scherpe foto van de VIA-machtiging en mail deze naar: info@weanoordholland.nl.

Afgeven of opsturen mag ook, naar een van de volgende adressen:
Hoornseweg 33, 1775 RB Middenmeer of
Molenwerf 48, 1911 DB Uitgeest.

Al ingeleverd? Dan hoeft u uiteraard niets te doen.