Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen treffen. Ook moeten ze deze maatregelen voor 1 juli van dit jaar melden.

Er is een lijst van energiebesparende maatregelen (EML) voor iedere bedrijfstak. Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar. De lijst is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Een voorbeeld van een energiebesparende maatregel in de bouw is het beperken van ventilatie door het gebruik van aanwezigheidsschakelaars.

Bedrijven moeten hun energiebesparende maatregelen digitaal rapporteren via eLoket van rvo.nl. Omdat bedrijven onvoldoende op de hoogte zijn van deze nieuwe regel, is dit tot nu toe door slechts 1% van de bedrijven gedaan.

Bedrijven die niet op tijd rapporteren, riskeren een boete. Deze zal niet direct opgelegd worden, bedrijven zullen er eerst aan herinnerd worden dat ze opgave moeten doen.

 

Meer weten?

Neem contact op met uw WEA-relatiebeheerder via telefoonnummer 0227 513333 (Middenmeer) of 0251 361960 (Uitgeest).