Heeft u voor 2010 al een schenking gedaan aan uw kinderen en daarbij gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling dan kunt u sinds 2010 gebruik maken van een aanvullende vrijgestelde schenking van € 27.570, mits deze wordt gebruikt voor de eigen woning. Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd tot € 100.000. In hoeverre kunt u hiervan nog gebruik maken?

 

We kunnen drie situaties onderscheiden

 

U heeft in de jaren 2010 tot en met 2016 geen aanvullende schenking gedaan

Heeft u voor 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling en heeft u in de jaren 2010 tot en met 2016 geen gebruik gemaakt van de aanvullende vrijgestelde schenking ten behoeve van de eigen woning, dan kunt u vanaf 2017 nog tot een bedrag van € 27.517 gebruik maken van de vanaf 2017 geldende verhoogde vrijstelling van € 100.000.

 

U heeft in de jaren 2010 tot en met 2014 wel gebruik gemaakt van de aanvullende schenking

Heeft u voor 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling en heeft u in de jaren 2010 tot en met 2014 gebruik gemaakt van de aanvullende schenking, dan kunt u geen beroep meer doen op een vrijstelling.

 

U heeft in de jaren 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de aanvullende schenking

Heeft u voor 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling en heeft u in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de aanvullende vrijgestelde schenking, dan kunt u in 2017 en 2018 nog tot een bedrag van € 46.984 gebruik maken van de vanaf 2017 geldende verhoogde vrijstelling. Vanaf 2019 kan er dan geen gebruik meer gemaakt worden van een aanvullende vrijstelling.

Kortom, in hoeverre u nog gebruik kunt maken van de vanaf 2017 geldende vrijstelling hangt af van het feit of u in de jaren 2015 of 2016 een aanvullende schenking heeft gedaan. Heeft u nog geen aanvullende schenking gedaan en wilt u uw kind in 2017 of 2018 meer schenken dan € 27.517 ten behoeve van de eigen woning? Dan moet u nog voor het einde van dit jaar een eerste aanvullende schenking doen van maximaal € 27.570. In 2017 kunt u dan nog maximaal € 46.984 extra belastingvrij schenken. In totaal kan er dan dus € 74.554 belastingvrij geschonken worden.

Onderneemt u dit jaar niets meer, dan is de vrijstelling beperkt tot € 27.517.

 

Let op!

Uw kind moet ten tijde van de schenking wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en de schenking moet gebruikt worden voor de eigen woning of een eigenwoningschuld.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-relatiebeheerder via telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.