Het nieuwe GLB vergt van u voorbereidende werkzaamheden. Belangrijk is om op tijd te beoordelen of u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) kunt voldoen. Daarnaast moet u tijdig weten welke eco-activiteiten u uit gaat voeren, zodat u weet aan welke voorwaarden u moet voldoen.

 

Elementen intekenen vanaf februari, behalve bufferstroken

RVO maakt extra kaartlagen in ‘Mijn percelen’ zodat u redelijk eenvoudig sloten en landschapselementen kunt overnemen in ‘Mijn percelen’. Deze voorziening is naar verwachting vanaf begin februari 2023 beschikbaar.

 

Bufferstroken met ander gewas apart intekenen

Past u in 2023 bufferstroken toe? Dan moet uw deze apart intekenen. Dit geldt alleen als u op de bufferstrook een ander gewas teelt als op de rest van het perceel.

 

Wel in beeld met kaartlaag

U kunt straks de verplichte bufferstroken wel in beeld krijgen. RVO stelt hiervoor een kaartlaag  beschikbaar. Dit is van belang omdat u deze stroken, in het kader van het GLB, niet mag bemesten. Ook is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan. Bestaat de strook uit grasland? Dan mag u deze wel beweiden.

 

Uiterlijk 15 mei uw eco-activiteiten doorgeven

Hiervoor heeft u nog even de tijd. Toch is het verstandig om uw eco-activiteiten tijdig in beeld te brengen, zodat u ook aan de voorwaarden kunt voldoen. Wilt u bijvoorbeeld de eco-activiteit ‘groenbedekking’ inzetten? Dan bent u verplicht om in januari en februari een bepaald gewas te telen.

Maak tijdig een plan, zodat u uw bouwplan eventueel kunt aanpassen. Begin daarnaast op tijd met het intekenen!

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.