De Belastingdienst berekent belastingrente als u uw aangifte erfbelasting niet binnen acht maanden na datum van overlijden heeft ingediend.

Ook als de Belastingdienst de aanslag erfbelasting op een hoger bedrag vaststelt dan uit uw aangifte erfbelasting volgt, berekent de Belastingdienst erfbelasting.

De belastingrente bedraagt nu nog 6%, maar stijgt vanaf 1 januari 2024 hoogstwaarschijnlijk naar 7,5%. Dien daarom uw aangifte erfbelasting op tijd en juist in. Lukt het niet om de aangifte op tijd in te dienen, vraag dan een voorlopige aanslag erfbelasting aan.