Wel of geen dienstbetrekking?

Als uw organisatie met zelfstandig opdrachtnemers werkt, hoeven die normaal gesproken niet in de loonaangifte te worden meegenomen. Er is geen dienstbetrekking; de opdrachtnemer regelt de afdracht van belastingen zelf. Voor uw bedrijf is het wel belangrijk om zekerheid te hebben over de precieze arbeidsrelatie.

Bij het bepalen of de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is, spelen drie kenmerken een rol. Zijn deze alle drie aan de orde, dan is er in elk geval sprake van een dienstbetrekking.

  1. Beloning: de verplichting van de opdrachtgever voor het werk te betalen;
  2. Gezagsverhouding: de verplichting van de opdrachtnemer om de instructies van de opdrachtgever op te volgen;
  3. Persoonlijke arbeid: de verplichting van de opdrachtnemer om zelf voor de opdrachtgever te werken.

Overeenkomst op maat

Als u zzp’ers gaat inhuren is een overeenkomst verplicht. U kunt de overeenkomst toegespitst laten maken op úw bedrijf en/of laten controleren door een van onze zzp-adviseurs. Zo weet u zeker dat de arbeidsrelatie helder is en u als opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Meer weten?

Neem contact op met WEA zzp-adviseur Loni Dussenbroek via (0251) 361 960. Zij helpt u graag verder.

Bron: rendement.nl