Gebruikt u organische stofrijke mest, zoals bijvoorbeeld compost of strorijke vaste mest? Dan hoeft u, onder voorwaarden, niet alle fosfaat mee te tellen.

 

Fosfaat beperkt meetellen

Vanaf 2023 telt, onder voorwaarden, minder fosfaat mee als u bepaalde organische stofrijke meststoffen gebruikt. Dit geldt op gras- en bouwland.

 

25% van fosfaat meetellen

Gebruikt u compost? Dan hoeft u maar 25% van het fosfaat mee te tellen.

 

75% van fosfaat meetellen

U hoeft maar 75% van uw fosfaat mee te tellen als u de volgende mestsoorten gebruikt: champost of strorijke mest van runderen, paarden, geiten, schapen en/of biologisch gehouden varkens.

 

Per perceel minimaal 20 kg fosfaat uit organische stofrijke mest

De vrijstelling geldt als u op een perceel minimaal 20 kg fosfaat uit één of meer organische stofrijke mestsoorten gebruikt. De vrijstelling geldt voor maximaal de fosfaatgebruiksnorm van het perceel.

 

Voorbeeld

Stel u voert 60 kg fosfaat uit compost aan op een perceel met een gebruiksnorm van 60 kg fosfaat per ha. U telt dan 25% van de fosfaataanvoer mee (15 kg). U heeft dan nog 45 kg ‘ruimte’ (60-15). U kunt dit opvullen met compost of andere meststoffen. U rekent voor dit deel 100% van de fosfaat.

 

Let op!

Met deze vrijstelling fosfaat wordt het gebruik van organische stofrijke mest gestimuleerd. Maak er gebruik van als dat op uw bedrijf past.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.