Voor het aanvragen van deze subsidieregeling hebben wij onderstaande gegevens van u nodig.
Kunt u deze via een e-mail aan ons verstrekken?

1. De verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afgerond naar boven. Er wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling. Het begrip omzet wordt gedefinieerd volgens jaarrekeningenrecht. Als de werkgever onderdeel is van een groep, dan wordt gekeken naar de omzetdaling van de hele groep. Dat geldt ook voor een onderneming die in een moeder-dochtermaatschappij verhouding zit;

2. In welke aaneengesloten periode van vier hele kalendermaanden binnen de periode van 1 juni tot en met 31 oktober 2020 u een omzetdaling verwacht. Let op, u kunt  hierbij alleen vier hele kalendermaanden kiezen, derhalve 1 juni tot en met 30 september OF 1 juli tot en met 31 oktober OF 1 augustus tot en met 30 november;

3. Het loonheffingennummer (reeds in ons bezit);

4. Kopie bankafschrift (in pdf of jpeg) van het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt (en waarop de subsidie wordt overgemaakt).

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya