De subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan leerlingen in het 3e en 4e leerjaar van binnenschools onderwijs.

De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling.

De subsidie kan worden aangevraagd voor een ingevulde praktijkleerplaats of werkleerplaats (vmbo/mbo) als u een erkend leerbedrijf bent óf door de onderwijsinstelling bent aangemerkt als opleidingsbedrijf. Er dient een geldige (praktijkleer)overeenkomst te zijn met de leerling en de opleiding dient opgenomen te zijn in het Crebo of CROHO register én is diplomagericht.

 

Uitgebreid met extra compartiment

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 nog uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL leerplek aanbieden. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de Subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf melden of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.