Traditioneel kunt u tegen het einde van het jaar bepaalde zaken nog melden of moet u in het nieuwe jaar bepaalde activiteiten oppakken. Wat speelt, in het kader van de mestregelgeving, rondom de jaarwisseling?

 

Eind 2023: melden deelname aan bepaalde regelingen

Heeft u als akkerbouwer dit jaar te veel dierlijke mest gebruikt? Dan kunt u dit, onder voorwaarden, verrekenen in 2024. U moet deze ‘fosfaatverrekening’ uiterlijk 31 december melden bij RVO.

 

Verhoogde norm bij gebruik organisch stofrijke mest

Op bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’ mag u, onder voorwaarden, 5 kg extra fosfaatruimte tellen. Voor biologische bedrijven geldt een extra fosfaatnorm van 10 kg/ha. Wilt u deze extra norm toepassen? Meld dit dan uiterlijk 31 december bij RVO.

 

Uiterlijk 31 december doorgeven ‘mestverwerking’ en ‘dierrechten’

In het kader van uw mestverwerkingsplicht kunt u een VVO uiterlijk 31 december melden bij RVO. Dit geldt ook voor een eerder afgesloten DPO.

 

Overdracht dierrechten

Een overdracht van varkens- pluimvee- of fosfaatrechten moet ook uiterlijk 31 december gemeld zijn bij RVO. Dit geldt zowel voor verkoop als voor lease.

 

Begin 2024: meldingen en andere activiteiten

Voor begin 2024 zijn ook o.a. de volgende datums van belang:

  • 1 januari: bepalen mestvoorraad.
  • Vanaf 1 januari: Melden stikstofdifferentiatie en melden waterverdund mest uitrijden.
  • Direct na 31 januari: uitdraai BEX in eigen administratie opnemen.
  • Uiterlijk 31 januari (mogelijk 29 februari): indienen aanvullende gegevens.
  • Periode 1 t/m 29 februari: aanvragen derogatievergunning.
  • Vanaf 1 februari: melden ‘equivalente maatregel stikstof’.
  • Vanaf 16 februari: drijfmest uitrijden bij vroege teelten. Hiervoor moet u eerst het gewas opgeven in ‘Mijn percelen’.

 

Let op!

Meld de zaken indien nodig tijdig bij RVO. Zorg ook dat u aan alle voorwaarden voldoet.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.