Het aanvragen van WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kan het hele jaar. Toch zit hier een kleine ‘maar’ aan. Als organisaties nog dit jaar gebruik willen maken van deze regeling die leidt tot vermindering van de loonkosten, moeten zij wel voor 1 september hun projecten aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

WBSO-aanvraagperiode, hoe zit dit?

De periode waarvoor WBSO wordt aangevraagd, is altijd minimaal drie maanden. Verder moet er minstens één volledige kalendermaand liggen tussen de aanvraag en de start van de S&O (Speur & Ontwikkeling) -werkzaamheden. Dit betekent dat wanneer organisaties vanaf 1 oktober gebruik willen maken van de vermindering in R&D (Research & Development) -loonkosten, zij vóór 1 september de WBSO-subsidie moeten aanvragen. Bij het indienen van deze aanvraag moet wel met een aantal zaken rekening worden gehouden. Zo mag voor deze maanden niet ook eerder een aanvraag zijn ingediend en mag er in 2016 niet meer dan twee keer een WBSO-subsidie voor hetzelfde project zijn aangevraagd. Voor zelfstandigen geldt overigens dat ze tot uiterlijk 30 september een WBSO-aanvraag kunnen indienen voor hun eigen S&O-werkzaamheden.

Vormvrije WBSO-aanvraag

Als het niet mogelijk is om voor 31 augustus een volledige WBSO-aanvraag in te dienen, dan is het mogelijk om – eveneens voor het eind van deze maand – een vormvrije aanvraag in te dienen. In een vormvrije WBSO-aanvraag hoeft slechts een beperkt aantal gegevens te worden ingevuld. Na de indiening stuurt RVO vervolgens het verzoek om de aanvraag te completeren. Daarvoor heeft u dan tot eind september. Zo kunnen ondernemers alsnog gebruikmaken van de mogelijkheid om 1 oktober te starten met S&O-werkzaamheden.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze WBSO-adviseur Alyssa Vijn op telefoonnummer (0227) 513 333.

Bron: AccountancyVanmorgen.nl