De SLIM-regeling zal in 2021 opnieuw worden opengesteld.

Het doel van de SLIM-regeling is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Bedrijven krijgen o.a. subsidie voor loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming en het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de scholingsbehoeften zijn vanuit de onderneming.

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage zelfs 80% bedraagt! De subsidiabele kosten dienen minimaal 5000 euro te bedragen. Voor mkb’ers in het algemeen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 24.999.