De handhaving rondom de Wet DBA is in ieder geval uitgesteld tot
1 januari 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen naheffingen en boetes krijgen, tenzij sprake is van kwaadwillende opdrachtgevers. De Belastingdienst heeft op haar website aangegeven hoe u voorlopig om kunt gaan met de modelovereenkomsten.

 

Onderzoek arbeidswetgeving

Het kabinet gaat de komende tijd de arbeidswetgeving nader beoordelen en met name onderzoeken hoe de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘geen verplichting tot persoonlijke arbeid’ concreter en meer in lijn met het huidige maatschappelijke beeld van arbeidsverhoudingen kunnen worden ingevuld.

 

Wat nu?

Totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, kunt u de modelovereenkomsten voorlopig op een laag pitje zetten. Dit betekent dat als u met een modelovereenkomst werkt, u dit niet hoeft te stoppen maar die werkwijze gewoon kunt voortzetten. Werkt u nog niet volgens een modelovereenkomst dan hoeft u dat nu ook nog niet te gaan doen. Concreet betekent dit dat u dus geen modelovereenkomst hoeft af te sluiten, dat u uw werkwijzen nog niet hoeft aan te passen en dat u ook geen eigen overeenkomsten meer hoeft voor te leggen aan de Belastingdienst. U kunt er gewoon voor kiezen om de resultaten van het onderzoek af te wachten. De Belastingdienst zal u geen naheffingen of boetes opleggen.

 

Kwaadwillende opdrachtgevers

Er geldt een uitzondering voor kwaadwillende opdrachtgevers. Bij hen gaat de Belastingdienst vanaf 1 mei 2017 onverkort handhavend optreden. U hoeft echter niet bang te zijn dat u al snel als kwaadwillend wordt aangemerkt. Daarvoor moet u, terwijl u weet of had kunnen weten dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, echt opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voort laten bestaan. Het gaat dus niet om de situatie waarin mogelijk onzekerheid is over het begrip gezagsrelatie, maar alleen om opdrachtgevers die opereren in een context van opzet, fraude of zwendel.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-relatiebeheerder. Dan kan via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest).