De wet DBA wordt voorlopig uitgesteld: in ieder geval tot 2018. Dat geeft Staatssecretaris Wiebes aan. Zoals we eerder al meldden, kreeg hij veel klachten vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties. Bij het Meldpunt DBA kwamen 1.801 meldingen binnen van onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt van de wet DBA.

Knelpunten

De knelpunten van de wet zullen het komende jaar, of daarna als er meer tijd nodig is, worden opgelost. Aangezien de handhaving wordt stilgelegd, zal de Belastingdienst voorlopig nog geen boetes opleggen. “Het gaat toch om werk, inkomen, bestaanszekerheid. Dat kunnen we ondernemers niet aandoen”, zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën. “Met een uitzondering voor de echte kwaadwilligen.” Onder kwaadwillend verstaat Wiebes de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). De Belastingdienst gaat met ingang van 1 mei 2017 starten met een (repressief) handhavingsbeleid bij deze groep.

1.801 meldingen Meldpunt DBA

Wiebes ondervond veel druk vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties, omdat de Wet DBA niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. In de periode van 17 oktober tot 14 november zijn er 1.801 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt DBA van de Belastingdienst. De meeste opmerkingen zijn ingediend door partijen uit de zakelijke en persoonlijke dienstverlening. De drie belangrijkste inzichten uit het meldpunt en de gevoerde gesprekken zijn de terughoudendheid van opdrachtgevers, het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking dat niet aansluit bij de praktijk en het ervaren van de arbeidswetgeving als knellend.

40% modelovereenkomsten afgewezen

De Belastingdienst heeft tot 14 november jongstleden 6.143 modelovereenkomsten ontvangen. Hiervan zijn er 4.153 verwerkt. Een kleine 40% van de verwerkte overeenkomsten werd afgewezen.

Bron: AccountancyVanmorgen