Het wetsvoorstel fosfaatrechten is onlangs in de Tweede Kamer besproken. De Tweede Kamer is akkoord, maar heeft wel enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

 

Fosfaatrechten en derogatie

De fosfaatrechten gaan in op 1 januari 2018. Deze datum moet echter nog definitief worden vastgesteld. Er is afgesproken dat de wet, in principe, alleen ingaat als aannemelijk is dat ‘Brussel’ opnieuw derogatie verleent.

 

Geen afroming grondgebonden bedrijven

Grondgebonden bedrijven worden vrijgesteld van de generieke afroming. Hierbij wordt gekeken naar het jaar 2015 óf de jaren 2016 én 2017. Ook krijgen bedrijven met een beperkt overschot een lagere generieke afroming. Het aantal fosfaatrechten wordt voor deze bedrijven nooit lager dan de fosfaatruimte van het jaar 2015 óf de jaren 2016/2017.

 

Verdelen bij uitgeschaarde dieren

Een bedrijf dat op 2 juli 2015 dieren had uitgeschaard, kan (een gedeelte van) de fosfaatrechten toch op naam krijgen zonder korting. Wel is hiervoor de instemming van de inschaarder nodig.

 

Ruimere knelgevallenregeling?

Er komt een adviescommissie die moet beoordelen of de knelgevallenregeling kan worden uitgebreid. Bijvoorbeeld voor bedrijven die voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan en voor biologische bedrijven in omschakeling. De commissie moet daarbij wel de gevolgen voor de generieke afroming in beeld brengen. Een eventuele verruiming zal dus beperkt blijven. Reken u dus nog niet rijk.

 

Fosfaatefficiëntie Kringloopwijzer

De staatssecretaris heeft de opdracht gekregen om serieus met de Kringloopwijzer aan de slag te gaan. De bedoeling is om deze in 2018 te gebruiken. Het is nog geen gelopen race dat dit gaat lukken.

 

Eerste Kamer aan zet

De wet is pas definitief als de Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd.

De invoering van fosfaatrechten is gekoppeld aan derogatie. Daarnaast worden grondgebonden bedrijven ontzien. Dit zijn enkele belangrijke vastgestelde wijzigingen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze Agrarisch bedrijfsadviseurs: Jelle Koopman of Niek Homan. Dit kan op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960. Rechtstreeks mailen kan ook: jelle.koopman@wea-nh.nl of niek.homan@wea-nh.nl.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya