Staatssecretaris Wiebes heeft onlangs het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II (34 391) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel bevat wijzigingen in de autobelastingen van 2017 tot en met 2020 en is op twee aanpassingen na een letterlijke vertaling van de voorstellen uit de medio 2015 aangeboden Autobrief II. Ten eerste is de voor 2019 en 2020 geplande kilocorrectie van 300 kg voor plug-in hybride voertuigen in de motorrijtuigenbelasting (MRB) vervangen door een driekwarttarief. Ten tweede is het overgangsrecht in de bijtelling vereenvoudigd.

Het is de bedoeling dat de Wet uitwerking Autobrief II op 1 januari 2017 in werking treedt. Met het oog op de benodigde tijd voor het implementeren bij zowel de Belastingdienst als de autobranche, streeft de staatssecretaris naar afronding van de parlementaire behandeling en publicatie van de wet op 1 juli 2016.

Naast een aantal wijzigingen in de belasting van personenauto’s en motorrijtuigen (BPM) en de MRB worden onder meer de volgende wijzigingen in de bijtelling van de auto van de zaak voorgesteld:

  • Het algemene bijtellingspercentage wordt voor nieuwe auto’s vanaf 2017 verlaagd van 25 naar 22.
  • De CO2-gerelateerde kortingen op de bijtelling worden voor nieuwe auto’s stapsgewijs afgebouwd:
    • Voor zuinige auto’s (CO2-uitstoot 51-106 g/km) vervalt de korting per 2017.
    • Voor zeer zuinige auto’s (CO2-uitstoot 1-50 g/km) leidt de afbouw van kortingen tot een bijtelling van 17% in 2017 en 19% in 2018. Vanaf 2019 geldt voor zeer zuinige auto’s geen korting meer en bedraagt de bijtelling 22%.
    • Voor nulemissieauto’s leidt de korting van 2017 tot en met 2020 tot een bijtelling van 4%. Voor nulemissieauto’s in 2019 en 2020 is de korting niet van toepassing op het deel van de waarde van de auto boven € 50.000, tenzij de motor van de auto wordt aangedreven door waterstof.

De staatssecretaris houdt vooralsnog vast aan zijn plan om het algemene bijtellingspercentage alleen te verlagen naar 22% voor nieuwe auto’s die op of na januari 2017 voor het eerst te naam worden gesteld. Voor andere auto’s blijft het algemene bijtellingspercentage van 25% gelden.

Bron: www.rb.nl