Eén van de vergroeningseisen is de invulling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Wilt u dit invullen met vanggewassen, dan heeft u het vanggewas en de verwachte zaaidatum ingevuld met de Gecombineerde opgave (GO). Wijzigt de zaaidatum, dan kunt u dit t/m 30 september doorgeven aan RVO, door de GO opnieuw in te dienen.

10-wekentermijn

Een EA-vanggewas moet minimaal 10 weken worden geteeld. De in de GO opgegeven zaaidatum is in principe de startdatum voor deze 10-wekentermijn.

Wijkt de werkelijke zaaidatum af dan moet u, formeel, uiterlijk op de zaaidatum de werkelijke zaaidatum doorgeven. Als u de zaaidatum later meldt, dan geldt de melddatum als startdatum voor de 10-wekentermijn.

Wanneer eerdere zaaidatum doorgeven?

Als de werkelijke zaaidatum eerder is dan in de GO is opgegeven, en u komt in de problemen met de 10-wekentermijn vanaf de opgegeven datum, dan is het zinvol om de werkelijke (eerdere) zaaidatum door te geven. Komt u niet in de problemen met de 10-wekentermijn, omdat u geen werkzaamheden  hoeft uit te voeren (bijvoorbeeld ploegen of inscharen van schapen), dan is het opgeven van een eerdere zaaidatum niet nodig.

Doorgeven uiterlijk 30 september.

U kunt t/m 30 september de zaaidatum van het EA-vanggewas doorgeven. Voor deze wijziging van de GO wordt geen korting opgelegd.

Let op!

Zorg dat u aan de 10-wekentermijn kunt voldoen op basis van de opgegeven zaaidatum. Geef wijzigingen uiterlijk 30 september door.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.