Als u na 15 mei een perceel in gebruik neemt of uit gebruik geeft, dan moet u deze wijziging registreren in de perceelsregistratie van RVO (‘Mijn percelen’).

Wijziging percelen

Op 15 mei heeft u uw percelen opgegeven met de GO. Als u na deze datum een perceel in gebruik neemt, moet u dat opgeven bij ‘Mijn percelen’. Degene die het perceel uit gebruik geeft moet een einddatum invullen bij het betreffende perceel.

Als u een perceel op of na 1 november in gebruik neemt of uit gebruik geeft, dan is het niet verplicht deze wijziging direct in ‘Mijn percelen’ vast te leggen. U mag hiermee ook wachten tot de volgende GO. Het is overigens wel aan te raden dit direct te doen. Immers als de andere partij de wijziging wel doorgeeft kunt u een melding van RVO ontvangen dat het perceel bij twee relaties is geregistreerd. Zorg wel dat u beiden dezelfde datum aanhoudt!

Bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsoverdracht kunnen alle percelen worden overgezet naar het nieuwe bedrijf. Bij het melden van de overdracht moet u dan aangeven dat de percelen mee overgaan. RVO registreert de percelen dan bij het nieuwe bedrijf. De percelen hoeven dan niet afzonderlijk te worden af- en aangemeld.

Meststoffenwet en agrarisch natuurbeheer

Een juiste perceelsregistratie is van belang voor de Meststoffenwet en voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen agrarisch natuurbeheer.

Via mijn.rvo.nl kunt u uw perceelsregistratie bijwerken. Indien gewenst kan uw adviseur u hierbij helpen.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.